Kavelgroep

In de werkgroep pioniers worden zaken besproken met betrekking tot de ontwikkeling van de wijk en de buurtkavel. Op dit moment is de buurtkavel nog niet bouwrijp en in de laatste Algemene Leden Vergadering is aangegeven dat het verstandig is om te wachten met de ontwikkeling van de buurtkavel tot het moment dat ook de omwonenden van de buurtkavel bekend zijn en zij ook binnen het buurtschap hun voorkeuren kunnen aangeven. 

Tijden de Algemene Leden Vergadering van 21 juni 2018 hebben vier leden zich aangemeld voor de kavel-ontwerp commissie: René van Sligtenhorst, Jeffrey Rijpkema, Eric Kroese en Mike Bos. Zij sluiten zich aan bij de bestaande Pioniersgroep die nu wordt omgedoopt tot Kavelgroep.

 

Vorige pagina: Werkgroep communicatie Volgende pagina: Contact