Buurtschap

Het buurtschap

Wat is een buurtschap?

Wanneer u in Nobelhorst komt wonen, wordt u automatisch lid van een buurtschap. Momenteel zijn er een drietal buurtschappen: buurtschap Midden, buurtschap Zuid en buurtschap Noord.

Buurtschap Noord bestaat uit de volgende buurten: De Dorpshaven, De Hoeve, Het Laar, De Boerderij en de Brouwerij. In een later stadium volgt mogelijk ook nog Het Ambacht.

Binnen een buurtschap krijgen alle bewoners de mogelijkheid om zelf de eigen buurt en leefomgeving te beheren en vorm te geven. Zowel het beheer van het budget als het maken én uitvoeren van mooie plannen is onze eigen verantwoordelijkheid.

De buurtkavel

Elke buurt beschikt over een buurtkavel van ongeveer 1.000 m2. De bewoners van het buurtschap maken plannen voor de bestemming van het kavel en beslissen samen over de uiteindelijke invulling hiervan. In samenwerking met Gemeente Almere en Ymere worden de plannen getoetst en gerealiseerd, waarna het buurtschap het gebruik en de zorg op zich zal nemen.

Participatie in de leefomgeving

Binnen het buurtschap heeft men inspraak over hoe de buurt er uit komt te zien. Samen maken we het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Het buurtschap kan er zelfs voor kiezen om zelf het onderhoud van de buurt te verzorgen, of om dit uit te besteden.

Buurtactiviteiten

Het buurtschap kan naar eigen idee buurtactiviteiten organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: buurtbarbecues, nieuwjaarsborrels, sportactiviteiten en culturele activiteiten. Voor dergelijke activiteiten met een sociaal karakter kan een extra buurtbudget beschikbaar worden gesteld door de Gemeente Almere.

Hoe werkt een buurtschap?

Het hoogste orgaan binnen het buurtschap is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Dit is het geheel van alle leden van een buurtschap. Zij vergaderen periodiek met een vastgestelde agenda waarvoor alle leden, binnen een vooraf vastgestelde termijn, agenda punten kunnen aandragen ter bespreking. In deze vergadering kunnen de leden besluiten nemen over zaken die binnen het buurtschap spelen.

Bestuur

Het bestuur van het buurtschap bestaat uit minimaal drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het is dus mogelijk om meer dan drie bestuursleden te hebben zolang het maar een oneven aantal is. Het bestuur van het buurtschap voert uit wat de Algemene Leden Vergadering heeft besloten. Het is dus niet mogelijk dat een bestuur zaken regelt die niet zijn afgesproken binnen de Algemene Leden Vergadering. Wanneer noodzakelijk kunnen de leden tussentijds worden geraadpleegd door over een vraagstuk een schriftelijke stemming te houden. De besluiten die worden genomen in de Algemene Leden Vergadering mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse Wetgeving, of met de Akte van het buurtschap die u van de notaris heeft ontvangen bij de overdracht van uw woning en/of kavel.

Indien u meer te weten wilt komen over het buurtschap: Klik hier voor de flyer over Buurtschappen binnen Nobelhorst.

Vorige pagina: Home Volgende pagina: Werkgroepen