Home

Welkom 

Welkom op de website van buurtschap Nobelhorst Noord.

Momenteel is deze website nog onder constructie dus het kan zijn dat u hier nog niet alle informatie kan vinden. 

Met deze website wil het buurtschap bijdragen aan het voor Nobelhorst zo kenmerkende dorpse buurtgevoel. Via deze website wordt u zoveel mogelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het buurtschap Dit kan betrekking hebben op diverse zaken zoals buurtinrichting, georganiseerde feestjes, nieuws over nog te bouwen buurten, data van bijeenkomsten van bepaalde commissies en van de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

De informatievoorziening wordt zo compleet en zo goed mogelijk up-to-date gehouden. Mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u mailen naar bestuur@nobelhorst-noord.nl.

Volgende pagina: Buurtschap